Formidling

Du kan dit håndværk og er god til at formidle. Dagen efter fortalte jeg en historie til 6.klasse inden vi gik i gang med matematik. Og det havde den effekt, at eleverne var mere rolige og tænksomme. Sådan!

Jan Hvitved
Lærer Sakskøbing Skole

Der var magi i luften på workshoppen. Jeg debuterede med min egen historie i min børnehave. Det var bare så FEDT! Ungerne stimlede til. Mine kollegaer og leder stod og så måbende til. Det er frugten af din workshop.

Nina Klevang Christiansen
Pædagog

Lærer

Mundtlig fortælling – et effektivt læringsværktøj. Lær den mundtlige fortællings natur, rammer og opbygning, så du får et effektivt læringsværktøj. Styrk elevernes evne til at visualisere. Didaktiske overvejelser i forhold til din undervisning.

museum

Styrk formidlingen og tilfør en unik oplevelse. Når vi hører gode historier, der er godt fortalt, danner vi billeder inde i hovedet. Dette sætter gang i refleksionen og læringen. Historiefortælling er kulturbærende og kulturskabende.

bibliotekar

Skal biblioteket sprudle af fantastiske fortællinger? Gennem den mundtlige fortælling oplever vi alle et sprog med nye vendinger og begreber, som taler direkte til os. Præsenter den nye litteratur uden at læse højt. Lær fortællerens virkemidler.

pædagog

Skal børnene samles med store forventningsfulde øjne? Den mundtlige fortælling lader børnene opleve et udviklende sprog, som taler direkte til deres fantasi. Mundtlig fortælling skaber et sanseligt rum for børnene.