Lystløgnerbattle løgn og fremlæggelse historiefortælling for elever

Det var en stor succes. Både elever og lærere har fået en vigtig opmærksomhed på elementerne i den gode fortælling - som et langt stykke hen ad vejen kan overføres til den gode mundtlige præsentation.

Sidsel Juul Nielsen
Lærer Pilegårdsskolen

Super godt. Eleverne fik virkeligt meget ud af forløbet med LystløgnerKlassen. Der blev arbejdet godt og materialet gjorde det let for lærerne.

Stine Bille
Lærer Søndermarkskolen

LystløgnerKlassen

fra 5. klasse

4 trin til fremlæggelsen

1. Klassen forbereder fortællinger – inden workshoppen.
Eleverne forbereder en kort sand fortælling, som de selv har oplevet. (max. 3 min.) Skriftligt oplæg tilsendes af Steiner.

2. Workshop med Steiner – 4 lektioner per klasse (f.eks. 8:00-12:00)
Steiner træner eleverne i historiefortællerens virkemidler og eleverne forvandler fortællingerne til løgnehistorier.

3. Klassen arbejder videre med de to bedste fortællinger
På skolen øves fortællingerne i klassen og på årgangen.
Skriftligt oplæg leveres af Steiner.

4. LystløgnerBattle – 2 timer (f.eks. 8:00-10:00) i egnet lokale
Forløbet afsluttes med en Battle, om hvilken klasse der har den bedste fortælling.
Steiner er vært.

LÆRINGSMÅL

Kompetenceområde: Fortolkning og kommunikation. Færdigheds- og vidensmål: oplevelse/indlevelse, undersøgelse, dialog og krop/drama.

Lystløgnerklassen lærer eleverne fremlæggelser