“Fortællinger giver os et glimt af hvem vi er, har været og kan blive”

Ordskaber

Mit navn er Steiner. Jeg er Storyteller og ekspert i mundtlig formidling.

Siden 2005 har jeg specialiseret mig i at performe levende og inddragende, samt udvikle metoder til at udnytte de mange styrker som mundtlig Storytelling har.

Det gør jeg gennem coaching og undervisning for private og offentlige.

Det var helt oplagt for mig, at bruge ordet ORDSKABER. Ord skaber hvad de nævner og som Storyteller skaber jeg billeder og oplevelser med ord. Det at skabe nye ord og vendinger har altid optaget mig, nogle gange til andres irritation, andre gange til deres glæde (dog mest glæde).

Jeg skaber ord – Ordskaber – Storyteller.

En Storyteller

Jeg begyndte tilbage i 80’erne som sanger i forskellige rockbands. I 90’erne blev jeg grebet af storytelling. I 00’erne etablerede jeg mig som storyteller med min engagerende visuelle stil. I dag arbejder jeg med mundtlig storytelling i alle dens facetter – hvor der er ører, der vil høre.

Hvad er Storytelling?

Den gode historiefortælling indeholder en begyndelse, en midte og en slutning. Det er væsentlige elementer i den narrative metode, som tager afsæt i den lille historie og sætter den ind i den store. Det er en metode, som er velegnet ved afklaring af de fælles værdier. Til enhver fortælling er der knyttet værdier og billeder.

Storytelling er en kommunikationsform, der involverer dig som person og derfor involverer det tilhøreren som person.

Hvorfor Storytelling?

Mennesker har til alle tider og i alle kulturer brugt historiefortælling for at skabe mening, sammenhæng og fællesskab. Gennem historiefortælling prøver vi at forstå os selv og vores tilværelse. Vi har brug for historier, som får os til at le, græde, længes, forstå, forundres, hade og elske. Vi får nogle bud på, hvad der ondt og godt, sort og hvidt.

Historiefortælling giver etisk retningsbestemmelse for både børn og voksne. I sin oprindelse og sit budskab indbyder fortællingen til fortolkning og skabelsesproces. Den er dynamisk og drejer sig om sandsynlighed, snarere end sandhed. Den sætter tilværelsen i relief og gør den flerdimensional. Virkeligheden ses i et fugleperspektiv, og vores værdier træder tydeligere frem.

Vi forstår livet gennem de store fortællinger, men videregiver indsigt gennem vore egne små.

Alle mennesker fortæller historier

Grupper, familier, venner og kollegaer. Også hvis de har det dårligt, er i krise eller er depressive, fortæller de historier. Mennesker er ofte meget præcise omkring tid og sted, når de gengiver et forløb, ikke mindst når det gælder traumatiske forløb, som en skilsmisse, et dødsfald, ja et mord. At fortælle i tid, sted og forløb, ligger til os.

Vi efterspørger historier og oplevelser i jagten på et meningsfyldt liv.

Vi skaber hele tiden antagelser, formodninger og helheder af det vi oplever.

En masse oplevelser bruger vi ikke, de glider bare forbi og forsvinder;

  • fordi de ikke giver mening.
  • fordi vi ikke sætter dem i relation til en eksisterende historie.
  • fordi vi ikke skaber en ny historie ud af begivenhederne.

Storytelling er at dele værdier

Som menneske efterspørger vi historier og oplevelser i jagten på et meningsfyldt liv. Vi har brug for at kommunikere værdier og forklare hvorfor vi gør som vi gør. Vi må forstå historiens logik, for at knytte følelsesmæssige bånd til de grupper af mennesker, vi kommunikerer med.

Vi er en del af et fællesskab, det lille fællesskab, arbejdspladsen, afdelingen, virksomheden og samfundet. Værdier udgør et grundlæggende sæt af fælles forestillinger, som tilsammen danner fundamentet for et bestemt kulturelt fællesskab.

Værdier danner baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler.

Vi socialiseres ind i et fællesskab ved at lytte til historier om verden.

Virkeligheden bliver til

Fortællinger i hverdagslivet fungerer til at danne mening og skabe forståelse af hændelser for det enkelte menneske.

Fortællinger ses som et fundament for menneskets socialitet og er et nødvendigt socialpsykologisk instrument for kommunikation og forståelse mellem mennesker. Fortællinger fungerer til at give mening til nutidige hændelser på baggrund af tidligere hændelser.

Virkeligheden bliver til som resultat af forhandlinger gennem sproget. Virkeligheden organiseres, forstås, genfortælles og vedligeholdes gennem fortællinger. Der er gennem kommunikation, at begivenheder organiseres, samles til historier og tildeles temaer og budskaber.

Vi udfordres

Hvis vi udelukkende beskæftiger os med det velkendte i forskellig klædedragt, bliver det til et spejl. Vi må have fat i noget, der går dybere ind og skaber erkendelse. Når vi skal samle de påvirkninger, vi udsættes for, til meningsfulde helheder, må vi bruge alle vore sanser. Ikke blot hvad vi hører og ser, men også det vi lugter, smager og føler. Hvis ikke vi formår at sammenkæde og fortælle vort liv for os selv og andre, bliver vi forvirrede, rodløse og stressede. Vores evne til at fortælle, er helt grundlæggende for vores personlighed og identitetsfølelse.

Historiefortælling er både kulturbærende og kulturskabende. Når vi mødes i fortællingen, løftes vi ud af vort eget og ind i et fælles afsæt og et fælles værdisæt. Vi indoptager de samme historier i vort sind: Myter, sagn og folkeeventyr, bibelhistorie og Danmarkshistorie.

Behov for det nære

Moderne informationsteknologi, multimedier og virtuelle rum har skabt en længsel efter det autentiske. Der er et stort behov for at finde ind i noget, frem for at finde ud af noget. Mundtlig historiefortælling er et levende møde mellem historiefortæller og lyttere uden andre hjælpemidler end ordet. Rummet fyldes af kropslig intensitet, sanselighed og nærvær. Der opstår et fællesskab mellem historiefortæller og publikum, hvor glæden ved roen og fordybelsen er tydelig. Man kan danne sine egne billeder, mærke sig selv, spejle og opklare sit liv i stærke, gådefulde fortællinger.

Det er i storytelling, vi bliver til og finder os selv.

Min toolbox

– Fortalt for 120.000
– 1.100 arrangementer

– Faciliteret +60 workshops
– Bogudgivelse
– “Lystløgneraften – Lystløgneren” 11 sæsoner
– “FortællerAngreb” på 200 skoler

– Projekter for kommuner og private
B7 Baltic EU-projekt i Tallinn Estland

– Speakopgaver

– Lederuddannelse – ledelseserfaring
– Læreruddannelse

Kunder